ลาดยางมะตอย ทำคันกั้นน้ำท่วม บ.นิเด็คอีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รับลาดยาง.com” ได้รับความไว้วางใจให้บริการ ลาดยางมะตอย ลาดยางแอสฟัลท์ ทำคันกั้นน้ำท่วม บริเวณทางเข้า บ.นิเด็คอีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อความเรียบร้อยสวยงามและปรับพื้นที่เพื่อเตรียมตัวป้องกันน้ำท่วมหรือน้ำเข้าภายในบริษัท “รับลาดยาง.com” ได้ให้บริการด้วยความรวดเร็ว งานนี้ทาง “รับลาดยาง.com” ได้เตรียมรถลาดยางและเครื่องจักรอื่นๆพร้อมใช้คนงานเต็มพิกัดเพื่อให้งาน เสร็จรวดเร็วและมีคุณภาพ  รับลาดยาง.com ก็สามารถปิดงานได้ตามความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย

ทำคันกั้นน้ำ

คันกั้นน้ำยางมะตอย

ลาดยางมะตอย

ป้องกันน้ำท่วม

Tags: No tags