e7d49ae7-598430

ลาดยางมะตอยทำลานจอดรถขนาด 5,000 ตรม. รพ.เกษมราษฎร์ แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา

ลาดยางมะตอยลานจอดรถขนาดใหญ่ ทำลาดจอดรถด้วยการลาดยางมะตอย

“รับลาดยาง.com” ได้รับความไว้วางใจให้บริการจาก “รพ.เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา” ในการทำลานจอดรถขนาดใหญ่เพื่อรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการให้มีที่จอดรถเพียงพอ โดยขนาดพื้นที่ลานจอดรถใหม่นี้มีขนาดพื้นที่ถึง 5,000 ตรม. ใช้เวลาดำเนินการเพียง 2 วัน ด้วยการลาดยางมะตอย (ลาดยางแอสฟัลท์) โดยก่อนดำเนินงานทางบริษัทได้ให้ดำเนินการทำการปรับพื้นที่ให้เรียบและแน่นพร้อมเสริมหินคลุกก่อนลาดยางมะตอย การปรับพื้นที่และทำลานจอดรถด้วยการลาดยางมะตอยนี้สามารถทำให้อย่างรวด เร็วและงานออกมาเรียบร้อยสวยงาม ในราคาที่ไม่แพง “รับลาดยาง.com” ได้ให้บริการด้วยความรวดเร็ว งานนี้ทาง “รับลาดยาง.com” ได้เตรียมรถลาดยางและเครื่องจักรอื่นๆพร้อมใช้คนงานเต็มพิกัดเพื่อให้งาน เสร็จรวดเร็ว โดยไม่กระทบต่อธุรกิจของทางลูกค้า

“พื้นที่ในการลาดยางมะตอยพร้อมเสริมหินคลุก 5,000 ตารางเมตร ใช้เวลาปฎิบัติงานเพียง 2 วัน ก็พร้อมใช้งานได้ทันที”

“ลาดยางมะตอยติดต่อ  081-5594179 , 085-1514549”