4d46ad98-12-1

ลาดยางมะตอย ลาดยางแอสฟัลท์ ปรับพื้นที่ เสริมหินคลุก พร้อมเครื่องจักร บด อัด แน่น ปริมาณพื้นที่ 5000 ตารางเมตร โครงการ โกดังเก็บสินค้า และ ลานจอดรถส่งสินค้า บริษัท อิมโก้แพ็คฟู๊ด บางนา จ.สมุทรปราการ ใช้เวลา 1 สัปดาห์ พร้อมส่งมอบงาน