ลาดยางมะตอย สนามบินสุวรรณภูมิ โซน คลังสินค้า การบินไทย

พื้นที่ ปริมาณ 300 ตารางเมตร ลาดยางมะตอย และ เสริมหินคลุก พร้อม เครื่องจักร บด อัด แน่น

ใช้เวลา 1-2 วัน พร้อม ส่งมอบงาน ในพื้นที่

สนามบินสุวรรณภูมิ ปรับปรุงพื้น ลาดยางมะตอย แอสฟัลท์ ที่คลังเก็บสินค้า การบินไทย

พื้นที่ ปริมาณ 300 ตารางเมตร ลาดยางมะตอย และ เสริมหินคลุก พร้อม เครื่องจักร บด อัด แน่น

ใช้เวลา 1-2 วัน พร้อม ส่งมอบงาน ในพื้นที่

สนามบินสุวรรณภูมิ พื้นที่คลังเก็บสินค้า การบินไทย

Tags: No tags