รับลาดยาง.com-หจก.ยางมะตอยค้ำจุน ติดต่อ 08-51514549 08-15594179 ลาดยางมะตอยพื้นที่จอดรถ ปริมาณ 1300 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ช่องจอดรถ ใช้เวลา 1-2 วัน อ. อุทัย จ. อยุธยา